image_pdfimage_print

AVÍS LEGAL

 

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de L’ Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), informem dels següents aspectes legals:

Identificació de la web: www.torredelpalau.org

Responsable de la web: FUNDACIÓ TORRE DEL PALAU

Adreça: Rambla d’Ègara 340 2a Centre Cultural Terrassa – Bústia 145 – 08220 TERRASA

E-mail de contacte: fundacio@torredelpalau.org

Tel. / Fax: 937 899 087 // 937 805 299

Dades Fiscals: G58009408

Dades Registrals: Inscrit al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número d’inscripció 157.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de Fundació Torre del Palau, o de tercers que ens hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts. Tot aquest material està a l’empara de la legislació de protecció de la propietat intel·lectual. Els seus titulars es reserven les accions legalment oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents :

1. Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels textos, de les imatges, codi de pàgines i de la resta de continguts inclosos en aquest lloc web ha de comptar amb el previ i exprés consentiment per escrit de Fundació Torre del Palau. Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de Fundació Torre del Palau.
La informació que es facilita en aquest lloc no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, incloent-hi la gratuïta. Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes de les quals Fundació Torre del Palau no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb aquests llocs. Fundació Torre del Palau pot modificar sense previ avís les característiques i les especificacions dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Fundació Torre del Palau no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud, veracitat o exhaustivitat de la informació, o l’ús que se’n pugui fer. L’accés a aquest web, no dota l’usuari de llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l’ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent en el web ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel·lectual i industrial.

2. Fundació Torre del palau adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el lloc web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris, malgrat tot no pot garantir que el lloc web i el seu servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Fundació Torre del Palau, com retards o bloquejos en l’ús del sistema causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, del sistema d’Internet o d’altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora de control de Fundació Torre del Palau.

3. Fundació Torre del palau es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del lloc web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-los.

4. Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Fundació Torre del Palau (Rambla d’Ègara, 340 2a 08221 Terrassa. Telèfon 937 899 085) i la finalitat dels quals és només de suport i informació als usuaris dels seus serveis. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i document d’identitat, amb les instruccions precises per a aquest efecte a les següents adreces: Fundació Torre del Palau, Bústia postal 145, 08220 Terrassa o bé al correu electrònic fundacio@torredelpalau.org.
La tramesa dels formularis inclosos en el web implicaran el consentiment exprés de l’usuari per tal que Fundació Torre del Palau faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui enviat a Fundació Torre del Palau per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Fundació Torre del Palau. Totes les persones que ho desitgin poden exercir els seus legítims drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació pel que fa a les seves dades que hi ha dipositades en els fitxers de Fundació Torre del Palau, de conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999 i els articles 12,13,15 i 16 del Reial decret 1332/94, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts. Si un menor d’edat ens hagués facilitat les seves dades, el tutor/a del menor pot demanar-ne la modificació, cancel·lació i determinar la seva finalitat.

5. En cas de conflicte en l’acompliment d’aquestes Condicions Legals, Privadesa i Drets, s’interpretaran de conformitat amb les lleis vigents a Catalunya. Les desavinences i/o reclamacions seran sotmeses al Tribunal Arbitral de Consum de Catalunya, a Terrassa.
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Si no és així ha de cessar immediatament l’ús d’aquest lloc web. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret d’aplicació a Catalunya, essent el Tribunal Arbitral de Consum de Catalunya, en la seva delegació a Terrassa l’únic competent. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la que es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Podeu llegir la política de privacitat en aquest enllaç: https://www.torredelpalau.org/privacitat/