image_pdfimage_print

  Nom i cognoms (obligatori)

  Adreça

  CP

  Població

  DNI/NIF

  Telèfon

  El teu email (obligatori)

  Faig efectiva la meva aportació

  Forma de pagament
  Amb un Xec barrat a nom de AETM - Fundació Torre del Palau, que adjunto amb aquest imprès.Amb càrrec a la meva Targeta de crèdit.Transferència bancària. (Envïins el duplicat) FIARE BANCA ETICA ES90 1550 0001 25 0001217025

  Presentin rebuts segons indico
  20 €30 €60 €100 €150 €altres

  únictrimestralsemestralanual

  Domiciliació bancària

  Senyors, els demano que fins a nou avís, atenguin els rebuts que presentarà AETM - Fundació Torre del Palau amb càrrec al meu compte/llibreta.

  Banc/Caixa

  Entitat - Oficina - DC - Compte
  - - -

  Titular del compte

   

  • Aquest compromís quedarà extingit en el moment que el sotasignant ho decideixi.
  • Li garantim que aquestes dades són confidencials i per al nostre ús exclusiu i que les pot comprovar i rectificar quan vulgui.
  • CIF/NIF Només si desitja el Certificat acreditatiu de les seves donacions a efectes de la deducció legal vigent en la seva declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).