1

Col·lecció Terrassa viva

0_TV_atocdepito

0.  A TOC DE PITO.

Autor: Jacint Morera i Pujals
Pàgines: 80
Preu / donatiu: 5 €
ISBN: 000-84-923636-1-4

“En una ciutat com la nostra tots hem passat, poc o molt, per la fàbrica. Tots sabem del monòton soroll de telers i de la implacable tirania de les sirenes… Al redós de la idiosincràsia que ens ha creat la fàbrica, ha sorgit, viu en el poble, un lèxic gruixut o desgarbat, fantasiós o subtil, fill dels nostres telers i de les nostres selfactines, i de la manera d’ésser que les màquines ens han donat.(…) Tota una Terrassa present i pretèrita va lligada a la gràcia popular i fragant d’aquestes expressions…”

 


1_TV_lavidacultural

1.  LA VIDA CULTURAL I RECREATIVA A LA TERRASSA D’AHIR, 1875-1931.

Autora: Lourdes Plans i Campderrós
Pàgines: 232
Preu: 9 €
ISBN: 000-84-923636-3-0

“Aquest és un llibre que parla de les moltes associacions terrassenques actives ara fa més o menys un segle, entre 1875 i 1931, quan a Espanya imperava un règim polític monàrquic, el de la Restauració. Un llibre que es fixa en societats, centres i agrupacions de la més diversa tipologia i característiques, que posaren dempeus molts homes i dones de Terrassa. Associacions que donaren forma la vida cultural a la Terrassa d’ahir, i que ajuden a entendre la història contemporània de la ciutat.”

 


2_TV_ustincalamà

2.  US TINC A LA MÀ. SELECCIÓ POÈTICA.

Autor: Francesc Palet i Setó
Pàgines: 116
Preu: 9 €
ISBN: 000-84-923636-4-9

“El treball de Francesc Palet en l’àmbit de l’obra poètica ha estat sempre ferm i constant, però també realitzat amb modèstia i humilitat, sovint fins i tot des de l’anonimat. És una actitud perfectament lloable i respectable, però també immerescuda. No es pot negar, si més no, que ha contribuït poc al reconeixement públic de la feina feta. I és evident que la tasca ha donat fruit i és ben digna de ser tinguda en consideració.”

 


3_TV_josepsoleripalet

3.  JOSEP SOLER I PALET, POLÍTIC I HISTORIADOR.

Autora: Àngels Ventayol i Bosch
Pàgines: 144
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-923636-6-5

“Una de les activitats més importants del biografiat va ser la producció historiogràfica i és en aquest àmbit que hem pogut conèixer, consultar, aprofitar i difondre els seus treballs. (…) Àngels Ventayol ha afrontat el repte d’anar més enllà en l’estudi biogràfic de l’autor, bo i relacionant la seva trajectòria humana amb la seva producció escrita, per tal d’explicar-les dins del context històric i contribuir al seu coneixement i a l’aprofitament científic i social de la seva obra.”

 


4_TV_unaaproximacioalexcursionisme

4.  UNA APROXIMACIÓ A L’EXCURSIONISME TERRASSENC (1910-1939).

Autors: Martí Puig i Cabeza, Francesc Roma i Casanovas
Pàgines: 100
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-923636-7-3

“Aquest treball pretén donar a conèixer els primers passos de l’excursionisme organitzat a la ciutat de Terrassa, en un període que, fonamentalment, abasta fins al final de la Guerra Civil. Aquest fet social ha estat molt important en aquesta ciutat des que l’any 1910 es va crear el Centre Excursionista. El nostre objectiu és veure com es va anar consolidant aquest excursionisme terrassenc en la dialèctica entre els plantejaments científics i l’excursionisme esportiu.”

 


5_TV_apuntsperunahistoria

5.  APUNTS PER A UNA HISTÒRIA DE LA PREMSA TERRASSENCA.

Autor: Joan Manel Oller i Foixench
Pàgines: 208
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-923636-8-1

“Una interessant i valuosa aportació monogràfica d’una part cabdal d’aquests mitjans de comunicació locals, la premsa escrita, que ha tingut una enorme influència en la conformació de les ideologies en la societat industrial dels segles XIX i XX. Un període en el qual la revolució industrial feu créixer extraordinàriament la ciutat en volum de població i també en estructura social, amb l’organització de la classe treballadora i la creació d’associacions i entitats.”

 


6_TV_Llenguaiciutat

6.  LLENGUA I CIUTAT.

Autor: David Paloma i Sanllehí
Pàgines: 184
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-923636-9-x

“Un llibre és un llibre i prou. És clar que l’escriptor d’aquests fulls és el principal responsable de l’obra, però també és clar que l’escriptor no tindrà mai el mèrit de ser l’únic responsable de l’obra. Tots sabem que grans llibres de ficció i no ficció, han estat retinguts als calaixos de l’escriptor fins que algú ha decidit publicar-los temps després de ser escrits; (…)”

 


7_TV_angelsallent

7.  ÀNGEL SALLENT I GOTÉS (1857-1934): UN INTEL·LECTUAL DE LA RENAIXENÇA.

Autora: Lourdes Plans i Campderrós
Pàgines: 152
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-932827-2-3

“Aquesta obra és el resultat d’una recerca històrica, on es reflecteixen els temes que interessaven Àngel Sallent. Aquest estudi biogràfic permet fer incursions en el món de les ciències i les lletres, de la sanitat i l’ensenyament i de les associacions culturals del darrer terç del segle XIX i primer del segle XX, en una etapa molt fèrtil de la cultura catalana: la Renaixença.”

 


8_TV_lainstitucioambrosiana

8.  LA INSTITUCIÓ AMBROSIANA (1944-1948). LA RECERCA DE LA IDENTITAT.

Autors: A. Sumsi i Closa, A. Carles i Pomar, J. Morera i Morales.
Pàgines: 256
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-932827-5-8

“En anys de misèries: por, gana, repressió, restriccions,… un petit grup de ciutadans terrassencs,  es negaren a donar per mortes les il·lusions d’altre temps. Amb ardidesa es proposaren fer rebrotar les arrels que conservaven i fomentar col·lectivament les arts, la cultura i l’espiritualitat en un ambient de llibertat, fins que les forces imperants decidiren aniquilar-la en adonar-se de la repercussió social de les seves iniciatives.”

 


9_TV_linstantilamirada

9.  L’INSTANT I LA MIRADA. PAPERS TERRASSENCS 1993-2004.

Autor: Llorenç Puig i Mayoles
Pàgines: 160
Preu: 16 €
ISBN: 000-84-932827-6-6

“Diríem que la mirada sorgeix del nostre interior, s’orienta cap enfora i congrega una opinió, una pregunta, una reflexió. L’instant, en canvi, es dirigeix de fora cap endins i convoca sentiments, estats d’ànim, maneres de copsar la realitat sense interpel·lar-la. La matèria d’aquests articles, la constitueixen la gent i les seves dèries, la memòria d’aquells que ens han precedit, ja sigui en forma de record de fets viscuts o de lectures.”

 


10_TV_terrassalafestaalcarrer

10.  TERRASSA, LA FESTA AL CARRER. PASSAT I PRESENT.

Autor: Joaquim Verdaguer i Caballé
Pàgines: 160
Preu: 12 €
ISBN: 000-84-932827-1-5

“L’autor fa un recorregut per les principals festes que han marcat la vida i el tarannà dels terrassencs al llarg dels últims 150 anys, tot recollint algunes de les seves arrels, alguns brins de la seva història i els fets més distintius del seu present més immediat. La recopilació de curiositats i d’informacions diverses sobre cadascuna de les festes sembla tenir un únic objectiu: fer veure la importància i el valor que han tingut i tenen les festes en la vida quotidiana dels terrassencs.”

 


11_TV_uncompromís

11.  UN COMPROMÍS AMB CONTINUÏTAT. L’ACCIÓ SOCIAL DE L’ESGLÉSIA CATÒLICA A TERRASSA (1950-2000).

Autor: Joan Morera i Morales
Pàgines: 376
Preu: 18 €
ISBN: 000-84-932827-8-2

“L’exclusió social és una realitat que avança posicions en el nostre món. Avui, encetat el segle XXI, es podria pensar que les institucions responsables del bon funcionament de l’anomenat Estat del benestar poden i han de fer tota la feina. El cert és que els nous moviment socials, l’associacionisme de la societat civil, les parròquies i moviments eclesials i solidaris de qualsevol confessió religiosa esdevenen necessaris i imprescindibles per a configurar una xarxa d’acció social que atengui amb equitat el total de la comunitat.”

 


12_TV_latletismeaterrassa

12.  L’ATLETISME A TERRASSA (1914-2005).

Autor: Bernat Serrán i Jiménez
Pàgines: 512 + CD
Preu: 25 €
ISBN: 000-84-932827-9-0

“Amb una tenacitat fora de mida i durant més de vuit anys, l’autor ha treballat en la redacció d’aquesta monografia, aplegant una informació fins ara inèdita. Ha viscut apassionadament aquest esport com a centre de gairebé tota la seva vida: atleta, ex-atleta, ex-directiu i, encara avui jutge d’atletisme de Terrassa. Aquest extens treball, conté un CD amb els rànquings i les marques més importants aconseguides en aquest esport, un autèntic tresor per als terrassencs.”

 


13_TV_Coberta El Raval11-III

13.  EL RAVAL, ESCENARI PRINCIPAL. IMPRESSIONS D’UN ESPECTADOR PREFERENT (1926- 1946).

Autor: Andreu Calaf i Anter
Pàgines: 520
Preu: 23 €
ISBN: 978-84-935424-4-3

“L’obra que presentem és el testimoniatge de fets remarcables referits a la nostra ciutat, viscuts en primera persona per l’autor i descrits amb detall i nitidesa. Relata els fets amb lucidesa, els judica amb prudència i claredat i hi deixa entreveure una  serenitat i honradesa professional que l’honora.”

 


14_TV_portada Anys negres

14.  ANYS NEGRES 1936-1939

Autor: Joan Duch i Agulló
Pàgines: 208
Preu: 16 €
ISBN: 978-84-936830-0-9

“El llibre que ara s’edita és un suposat dietari —un fals dietari de fet— en el qual l’autor relata els esdeveniments de la Guerra Civil, bàsicament des de Terrassa però amb referència també a altres localitats (Barcelona, Ullastrell, Olot, Guimerà, Manresa), i anota les reflexions que aquests esdeveniments li susciten. L’autor, que per raons d’edat ja no fou mobilitzat, ofereix d’aquesta manera la seva particular visió del panorama de la rereguarda i els fets que està vivint.


15_TV_Cobertes finals-r

15.  CÉSAR CABANES I BADOSA. ART I PEDAGOGIA.

Autor: Ana Fernández Álvarez
Pàgines: 248
Preu: 20 €
ISBN: 978-84-936830-1-6

“L’obra que teniu a les mans és un compendi de diversos actius: la conservació d’una valuosa documentació, la seva anàlisi i estudi i la divulgació del seu fruit. Sense aquests processos no es podria conèixer un dels artistes i escultors més prolífics que ha donat la nostra ciutat.”

.

 


16_TV_portada Sàtires...

16.  SÀTIRES, CUPLETS I ACUDITS EN TEMPS D’ELECCIONS. POLÍTICA I CACIQUISME A TERRASSA (1917-1923).

Autor: Josep Puy i Juanico
Pàgines: 184
Preu: 19 €
ISBN: 978-84-936830-2-3

“Els cuplets i romanços anònims de temàtica política van ser una pràctica habitual en el perllongat període de la Restauració. Les revistes satíriques van sovintejar arreu del país. Aquesta és una recopilació de nombrosos cuplets anònims, i alguns d’autor reconegut, al voltant d’un personatge i d’un districte electoral: Alfons Sala i Argemí i Terrassa.”