Nom i cognoms (obligatori)

Adreça

CP

Població

DNI/NIF

Telèfon

El teu email (obligatori)

Faig efectiva la meva aportació

Forma de pagament
 Amb un Xec barrat a nom de AETM - Fundació Torre del Palau, que adjunto amb aquest imprès. Amb càrrec a la meva Targeta de crèdit. Transferència bancària. (Envïins el duplicat) FIARE BANCA ETICA ES90 1550 0001 25 0001217025

Presentin rebuts segons indico
 20 € 30 € 60 € 100 € 150 € altres

 únic trimestral semestral anual

Domiciliació bancària

Senyors, els demano que fins a nou avís, atenguin els rebuts que presentarà AETM - Fundació Torre del Palau amb càrrec al meu compte/llibreta.

Banc/Caixa

Entitat - Oficina - DC - Compte
- - -

Titular del compte

 

  • Aquest compromís quedarà extingit en el moment que el sotasignant ho decideixi.
  • Li garantim que aquestes dades són confidencials i per al nostre ús exclusiu i que les pot comprovar i rectificar quan vulgui.
  • CIF/NIF Només si desitja el Certificat acreditatiu de les seves donacions a efectes de la deducció legal vigent en la seva declaració de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
image_pdfimage_print